PROFESJONALNE WSPARCIE IT W SEKTORZE KOMERCYJNYM ORAZ BUDŻETOWYM:

 • OUTSOURCING IT NA MIEJSCU U KLIENTA, ORAZ SERWIS ZDALNY 24H / DOBĘ
 • WŁASNE ZAPLECZE SERWISOWE:
  NAPRAWA INFRASTRUKTURY,  JEDNOSTEK KOMPUTEROWYCH, LAPTOPÓW, PERYFERII
 • WŁASNE ZAPLECZE MAGAZYNOWE:
  DOSTARCZANIE PERYFERII "KOMPUTEROWYCH", MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH, PO NIŻSZYCH CENACH

WSZYSTKO W RAMACH JEDNEJ UMOWY SERWISOWEJ !!!

Prowadzenie sklepu to nie jedyna forma naszej działalności. Od wielu lat profesjonalnie zajmujemy się wsparciem IT w sektorze komercyjnym jak i budżetowym. Sprawujemy pieczę nad szeregiem większych i drobniejszych firm z terenu województwa łódzkiego, jak i tych wybiórczo rozsianych po terenie całego kraju. Administrujemy w Urzędach Miast i Gmin, szkołach ect.

Proponujemy Państwu współpracę polegającą na stałym monitoringu, stabilności funkcjonowania, Państwa infrastruktury informatycznej w przedsiębiorstwie.
Oczywiście zakres czynności i obowiązków wskazują odrębne umowy,  celem zapoznania wymienimy kilka z podstawowych i wręcz nieodzownych jej elementów:

 • Proponujemy nadzór 7 dni w tygodniu nad działającą infrastrukturą informatyczną, tzn. monitoring zdalny - polegający na sprawdzaniu ciągłości pracy jednostek (oczywiście wymaga to odpowiedniego przygotowania Państwa struktury sieciowej). Zdalny dostęp / praca zdalna - Zaletą tej usługi jest:
  • szybki czas reakcji na usterki powstałe w sieci, na poszczególnych jednostkach (możliwość przeprowadzenia napraw  lub pomocy zdalnej na wybranej jednostce). Serwisant może dokonywać czynności bez bezpośredniej potrzeby dojazdu na miejsce i praktycznie rozpocząć usługę w dowolnym momencie i miejscu przebywania
  • wykonywanie okresowo kopii danych (jeśli jest wdrożona Polityka Bezpieczeństwa - zgodnie z jej harmonogramem)
  • wykonywanie napraw, serwisu czy aktualizacji oprogramowania po godzinach Państwa pracy (eliminujemy przestój stanowiska podczas godzin roboczych)
 • ochrona danych poprzez zastosowanie oprogramowania antywirusowego, stałe aktualizacje, wykonywanie kopii bezpieczeństwa (w zadanych okresie czasowym), szyfrowanie danych, odpowiednie zabezpieczenie jednostek oraz infrastruktury sieciowej.
 • audyt oprogramowania zainstalowanego w Państwa Przedsiębiorstwie/Urzędzie. Nadzór nad obsługiwanymi oraz instalowanymi aplikacjami poprzez odpowiednie nadawanie uprawnień użytkownikom jednostek.
 • pomoc i realizacja w stworzeniu infrastruktury sieciowej, oraz dalszy jej nadzór. Położenie przewodów i podłączenie jednostek to nie wszystko aby firma sprawnie korzystała z możliwości jakie oferuje zastosowana technologia - pomożemy i podpowiemy jak ogarnąć w pełni cały zasób posiadanego wyposażenia.
 • w skład usług administracyjnych wchodzi nie tylko zarządzanie oprogramowaniem. Zakres usługi poszerzony jest o całkowity nadzór nad urządzeniami biurowymi, serwis, konserwacja, zaopatrzenie w materiały eksploatacyjne. Zyskujecie państwo na czasie, oraz kosztach, gdyż np. w przypadku uszkodzenia drukarki, UPS'a, monitora ect. jesteśmy na miejscu aby to zdiagnozować i usunąć awarię. Kwoty takiej usługi są nieporównywalnie mniejsze niż w przypadku jednokrotnego wzywania zewnętrznego serwisu.
 • Jesteśmy w stanie przejąć i pełnić funkcję Administratora Systemów Informatycznych (ASI) w Państwa przedsiębiorstwie/Urzędzie/Jednostce - w ramach której zapewniamy:
  • pomoc w zakresie wprowadzenia lub zaktualizowania Instrukcji Zarządzania Systemami Informatycznymi, ściśle współpracując z ADO.
  • wprowadzenie procedur zawartych w Instrukcji w praktyce i ścisłe ich przestrzeganie
  • bieżące monitorowanie  (Rozporządzenia, Ustawy, PBI), oraz dostosowywanie infrastruktury do nowo powstałych wytycznych 
  • wdrażanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych, biorąc pod uwagę profil oraz zapotrzebowanie ADO, dbając jednocześnie o Jego budżet.
 • Jesteśmy w stanie przejąć i pełnić funkcję Inspektora Ochrony Danych (IOD) w Państwa przedsiębiorstwie/Urzędzie/Jednostce - w ramach której zapewniamy:
  • pomoc w zakresie opracowania, wprowadzenia, aktualizacji dokumentacji, Polityki Bezpieczeństwa Informacji tak aby spełniała wytyczne RODO,
  • Audyt polityk, regulaminów oraz procedur stosowanych w procesach przetwarzania Danych Osobowych
  • wdrożenie prawidłowych procedur zgodnych z RODO 
  • pełne przeszkolenie kadry pracowniczej, oraz kierowniczej.
  • stały nadzór nad prawidłowym przestrzeganiem wprowadzonej PBI

*Zdalny dostęp realizowany jest za pomocą oryginalnego licencjonowanego oprogramowania, spełniającego wszelkie wymogi bezpieczeństwa. (szyfrowane połączenie, indywidualne hasła na stanowisko, zdalne anonimizowanie ekranu na czas sesji, możliwość nagrania sesji celem rozliczenia, itd.) 

To tylko niektóre z podstawowych czynności podejmowanych przez Nas przy stałej współpracy z klientem. Oczywiście przed podjęciem współpracy przeprowadzamy dokładną analizę zapotrzebowania, oraz oczekiwań klienta. Każdorazowo podchodzimy indywidualnie do tematu współpracy. Doradzamy co warto zmienić aby usprawnić funkcjonowanie przedsiębiorstwa.
Jeśli chodzi o koszty i wszelkie dodatkowe informacje prosimy kontaktować się z przedstawicielem Naszej firmy z siedzibą w
95-200 Pabianice, ul.Gawrońska 32, lub pod nr telefonu 042-226-40-73


Podczas dokonywania czynności serwisowych, szczególny nacisk przekładamy na przestrzeganie wytycznych RODO.
 

Pragniemy poinformować środowisko biznesowe oraz jednostki państwowe (czyli obszary wymagające zachowania szczególnej poufności, przy przetwarzaniu danych zawartych na przekazanych nam urządzeniach),  iż posiadamy aktualne Zaświadczenia Bezpieczeństwa Teleinformatycznego / w zakresie ochrony informacji niejawnych w systemach i sieciach teleinformatycznych.

Logo ODO PC Service _ ico.png Nasz presonel posiada szereg ukończonych certyfikowanych szkoleń związanych z Ochroną Danych Osobowych, oraz dyplomowanych kursów z zakresu bezpiecznego administrowania infrastrukturą informatyczną. Posiadamy między innymi certyfikat uprawniający do pełnienia funkcji Inspektora Danych Osobowych. Zajmujemy się wdrażaniem Polityk Bezpieczeństwa Informacji, audytem i nadzorem nad przestrzeganiem RODO i ustaw związanych z Ochroną Danych. Przeprowadzamy szkolenia. Pełnimy funkcją IOD na zasadach outsourcingu.  
Pełnimy w kilku przedsiębiorstwach i urzędach funkcję Inspektora Ochrony Danych, Administratora d/s Ochrony i Bezpieczeństwa Danych Osobowych oraz Infrastruktury Informatycznej.  Więcej na ten temat znajduje się na stronie https://odo.pcservice.pl.

...